Archeologia Technica

Archeologia technica je publikační platformou pro prezentaci studií a výsledků výzkumu a dokumentace výrobních technologií a technických zařízení. Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami má v Technickém muzeu v Brně již téměř čtyřicetiletou tradici. Kromě vydávání recenzovaného periodika se s ní pojí zajišťování odborných seminářů a konferencí, konání workshopů a experimentů.

Periodikum v průběhu času rozšířilo svůj záběr i o problémy spojené s posunem chápání industriální archeologie směrem k dokumentaci a zabezpečení hmotných pozůstatků technických památek ve smyslu ochrany průmyslového a kulturního dědictví. Jeho základem jsou studie související s prováděním praktických experimentů v rekonstrukcích starých výrobních zařízení a s archeologickými výzkumy technických a technologických nálezů. Kromě obsáhlejších příspěvků jsou publikovány též kratší zprávy o vybraných výrobních objektech a souvisejících technologiích z nejrůznějších časových období.

K 1.2.2019 je databáze článků kompletní. Dále pracujeme na souhrnech k jednotlivým článkům a zpřesnění zatřídění, klíčových slov a vyhledávání.

Další informace a odkazy jsou přístupné také ze stránek dlouholetého spolupracovníka vydavatele – www.starahut.com.

Kopletní obsahy ročníků 1. - 22. jsou dočasně k dispozici také zde.

Redakční příprava se řídí pravidly pro odborná neimpaktovaná periodika – příspěvky do recenzované části procházejí recenzním řízením a schválením redakční radou, musejí být zpracovány dle pokynů pro autory.

Časopis Archeologia technica lze zakoupit na pokladně TMB nebo si jej můžete objednat prostřednictvím e-shopu. S případnými dotazy se můžete obrátit na Mgr. Marii Gilbertovou: gilbertova@tmbrno.cz.