Některé základní otázky historického a průmyslově archeologického výskumu jihočeských skláren zaniklých od 14. do 19. stol.

Autoři

Ludmila Jarošová, Jiří Jaroš

to do

Sborník