Výrobní zařízení na keramiku v Konůvkách

Autoři

Dagmar Šaurová

Systematický výzkum zaniklé středověké vesnice Konůvky v lučním údolí Ždánického lesa. Hrnčířská milířoivitá bezroštová pec.

Obor

Sborník

Příloha PDF