K otázce používání tuhy při výrobě středověké keramiky

Autoři

Jiří Jaroš

Na základě nálezů z opevnění u Nového Hradu u Adamova, okres Blansko.

Diskuse k technologii výroby keramiky.

 

Obor

Sborník

Příloha PDF