Redakční rada

Publikace Archeologia technica je odborným recenzovaným periodikem s řádnou redakční radou jmenovanou ředitelem Technického muzea v Brně. Jednotliví členové redakční rady byli nominováni tak, aby svojí profesionalitou zaštiťovali odbornou úroveň periodika.

Předseda redakční rady

Členové redakční rady

podrobnější profily členů redakční rady

Tajemnice redakce