Křoupalovy mapy Novoměstského panství a jejich význam pro dějiny hutnictví a slévárenství na Českomoravské vrchovině

Autoři

Karel Stránský j.r., Radmila Stránská, Karel Stránský

Křoupalovy mapy Novoměstského panství a jejich význam pro dějiny hutnictví a slévárenství na Českomoravské vrchovině

Sborník

Příloha PDF