Malty středověkých staveb na Moravě (hrady, jejich ruiny a základy strženého kostela)

Autoři

Karel Stránský, Antonín Buchal, Vladimír Ustohal

V předloženém příspěvku se zabýváme až dosud opomíjenou oblastí – mineralogickou analýzou malt
středověkých staveb,a to hradů a jejich ruin a základů strženého kostela. K mineralogickým rozborům
byla použita metoda rentgenové difrakční fázové analýzy ve spojení s moderním rentgenovým
difraktometrem SIEMENS D500, řízeným počítačem a vybaveným rozsáhlou databází
krystalografických dat.

Tags

Příloha PDF