Příspěvek k provenienci a technologii pozdně laténské malované keramiky v severozápadních Čechách

Autoři

Petr Holodňák, Miroslav Bareš

Příspěvek k provenienci a technologii pozdně laténské malované keramiky v severozápadních Čechách. Předběžné výsledky exaktního studia

Obor

Sborník

Příloha PDF