Analýza strelných zbraní

Autoři

Jozef Petrík, Ľubomír Mihok

Analyzované strelné zbrane – predovky pochádzajú zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach, v jednom prípade (P153) ide o súkromnú zbierku.

Obor

Příloha PDF