Potok Besének – které kovy jsou v minerálech říčního písku?

Autoři

Karel Stránský, Drahomíra Janová, Lubomír Stránský

Květnice hora, Besének voda – dražší než celá Morava, tak zní dnes již prastaré motto, které se v místní tradici váže k hoře Květnici a k potoku – říčce – Besénku na Tišnovsku.

Příloha PDF