Hornické vsi Velké a Malé Štítky u Svojkovic a Hor (okr. Jihlava a Třebíč)

Autoři

Měřínský, Z.

Středověké hornictví, důlní zařízení, sídelní jednotky, ekonomický a sociální vývoj. Zaniklé osady v oblasti těžby zlata mezi Želetavou a Předínem.

Sborník

Příloha PDF