Rozbory kovových předmětů a jejich význam pro industriální archeologii

Autoři

Karel Stránský

Základní popis možností laboratorního zkoumání zejména kovových materiálů.

Obor

Sborník

Příloha PDF