Pokyny pro autory

K publikování  v recenzované části přijímáme původní dosud nepublikované vědecké práce vycházející z vlastního výzkumu nebo původní přehledové statě. Příspěvky do recenzované části budou podstoupeny do recenzního řízení . Texty do recenzované části periodika musejí být doplněny abstraktem v anglickém jazyce a dodržovat strukturu původní vědecké práce, včetně poznámkového aparátu a citací použité literatury.

Do nerecenzované části přijímáme texty, materiály a zprávy, jejichž prvotním účelem je informovat o dění v oboru. Všechny příspěvky k publikování musejí být schváleny redakční radou a respektovat redakcí stanovené pokyny pro autory. Příspěvky nejsou honorovány a nevyžádané příspěvky nevracíme.

Při zpracování příspěvků respektujte, prosím, požadavky redakce, které jsou v celém znění v pokynech pro autory.

Pro kontakt s redakcí použijte adresy

merta@tmbrno.cz
Mgr. Ondřej Merta

stohrova@tmbrno.cz
Mgr. Pavla Stöhrová