Texty podle oborů

Texty jsou roztříděny do oborů. Podle množství textů jsou některá témata dělena podrobněji než jiná.

 • Železářství
  • přímá výroba železa (kusové pece, dýmačky)
  • nepřímá výroba železa (vysoké pece, zkujňování, výroba oceli a litiny)
 • Kovářství
 • Zámečnictví
 • Zpracování barevných kovů 
 • Hornictví 
 • Sklářství
 • Textil
 • Cihlářství
 • Vápenictví
 • Stavebnictví
 • Potravinářská zařízeni
 • Lesní řemesla (uhlí, dehet, draslo)
 • Chemická výroba
 • Zpracování dřeva
 • Industriální dědictví
 • Experimenty
 • Pyrotechnologie (neurčené, obecně nebo víceúčelová zařízení)

Každý jednotlivý text může být zařazen do několika oborů současně. Tedy například článek dokumentující experimentální výpal dřevěného uhlí bude zařazen v "Lesních řemeslech" a v "Experimentech".

Při vyhledávání potom zvolíte jeden obor a v rámci tohoto oboru vám stránka nabídne články zařazené v tomto oboru. 

Současně je možné použít plnotextové vyhledávání podle klíčových slov. Takto je možné hledat texty i podle autorů.