Přehled seminářů a sborníků

V roce 1980 vydalo Technické muzeum v Brně první sborník Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Od té doby spatřilo světlo světa 25 publikací, jež prošly změnou názvu i periodicity.

Dne 12. prosince 1978 proběhl v Technickém muzeu v Brně (sídlícím tehdy v klášteře Sv. Voršily na rohu ulic Josefské a Orlí) první seminář nazvaný Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. O dva roky později - 1980 - vyšel stejnojmenný sborník obsahující texty přednesených příspěvků (nevím, zda všech). Roku 1982 jej následovalo další číslo s obsahem semináře druhého (konaného v roce 1979). Ćíslo třetí vyšlo roku 1984 a obsahovalo texty seminářů pátého a šestého (1982 a 1983). Příspěvky přednesené v letech 1980 a 1981 na třetím a čtvrtém semináře se publikování nedočkaly. Od čísla 7 se z popudu Jiřího Waldhausera název změnil na kratší Archeologii technicu a původní Zkoumání se změnilo v podtitul. Sedmý sborník je současně rekordmanem, neboť obsahuje příspěvky tří seminářů. V letech 1996 až 1998 nebyly semináře uspořádány. Od čísla 23 (2012) je Archeologia technica odborným recenzovaným periodikem, od roku 2014 (AT 25) zařazeným na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Publikování textu není vázáno na příspěvek přednesený na semináři. 

Roky vydání jednotlivých čísel, čísla a data konání seminářů:

Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami 1 / rok vydání: 1980 / č. semináře: 1 (1978)
Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami 2 / rok vydání: 1982 / č. semináře: 2 (1979)
Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami 3 / rok vydání: 1984 / č. semináře: 5 (1982), 6 (1983)
Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami 4 / rok vydání: 1987 / č. semináře: 7 (1985), 6 (1986)
Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami 5 / rok vydání: 1988 / č. semináře: 9 (1987)
Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami 6 / rok vydání: 1990 / č. semináře: 10 (1988)
Archeologia technica 7   / rok vydání: 1992 / č. semináře: 11 (1989), 12 (1990), 13 (1991)
Archeologia technica 8   / rok vydání: 1993 / č. semináře: 14 (1992)
Archeologia technica 9   / rok vydání: 1994 / č. semináře: 15 (1993)
Archeologia technica 10 / rok vydání: 1996 / č. semináře: 16 (1994), 17 (1995)
Archeologia technica 11 / rok vydání: 2000 / č. semináře: 18 (1999)
Archeologia technica 12 / rok vydání: 2001 / č. semináře: 19 (2000)
Archeologia technica 13 / rok vydání: 2002 / č. semináře: 20 (2001)
Archeologia technica 14 / rok vydání: 2003 / č. semináře: 21 (2002)
Archeologia technica 15 / rok vydání: 2004 / č. semináře: 22 (2003)
Archeologia technica 16 / rok vydání: 2005 / č. semináře: 23 (2004)
Archeologia technica 17 / rok vydání: 2006 / č. semináře: 24 (2005)
Archeologia technica 18 / rok vydání: 2007 / č. semináře: 25 (2006)
Archeologia technica 19 / rok vydání: 2008 / č. semináře: 26 (2007)
Archeologia technica 20 / rok vydání: 2009 / č. semináře: 27 (2008)
Archeologia technica 21 / rok vydání: 2010 / č. semináře: 28 (2009)
Archeologia technica 22 / rok vydání: 2011 / č. semináře: 29 (2010)
Archeologia technica 23 / rok vydání: 2012 / č. semináře: 30 (2011)
Archeologia technica 24 / rok vydání: 2013 / č. semináře: 31 (2012)
Archeologia technica 25 / rok vydání: 2014 / č. semináře: 32 (2013)
Archeologia technica 26 / rok vydání: 2015 / č. semináře: 33 (2014)
Archeologia technica 27 / rok vydání: 2016 / č. semináře: 34 (2015)
Archeologia technica 28 / rok vydání: 2017 / č. semináře: 35 (2016)
Archeologia technica 29 / rok vydání: 2018 / č. semináře: 36 (2017)
Archeologia technica 30 / rok vydání: 2019 / č. semináře: 37 (2018)
Archeologia technica 31 / rok vydání: 2020 / č. semináře: 38 (2019)
Archeologia technica 32 / rok vydání: 2021 / č. semináře: 39 (2021)

Archeologia technica 33 / rok vydání: 2022 / č. semináře: 40 (2022)

Archeologia technica 34 / rok vydání: 2023 / č. semináře: 41 (2023)