zařazení pecí a topenišť u kterých není bližší určení známo nebo je vícenásobné