Problem produkcji rzemieslniczej w slaskich grodach kasztelanskich z XI-XII wieku

Autoři

Slawomir Mozdzioch

Problem produkcji rzemieslniczej w slaskich grodach kasztelanskich z XI-XII wieku

Problematika řemeslné výroby na slezských kastelánských hradech z 11.-12. století

Sborník

Tags

Příloha PDF