Problematika výzkumů sklárny z hlediska vyhodnocení a zpracování archeologického průzkumu Karlovy hutě v Jizerských horách, která pracovala v létech 1758-1775

Autoři

Jaroslav Kaván

Problematika výzkumů sklárny z hlediska vyhodnocení a zpracování archeologického průzkumu Karlovy hutě v Jizerských horách, která pracovala v létech 1758-1775

Sborník

Příloha PDF