ZANIKLÁ PRŮMYSLOVÁ KRAJINA

Autoři

Ondřej Merta

K SOUČASNÝM MOŽNOSTEM DOKUMENTACE INDUSTRIÁLNÍ KRAJINY A TORZÁLNÍ INDUSTRIÁLNÍ ARCHITEKTURY NA PŘÍKLADU STŘEDNÍ ČÁSTI MORAVSKÉHO KRASU. WORKSHOP VE STARÉ HUTI U ADAMOVA

Cílem workshopu konaného ve dnech 15. a 16. listopadu 2016 v areálu Staré huti u Adamova v rámci řešení grantového projektu s názvem „Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče“ bylo představení a diskutování použití různých prospekčních a dokumentačních metod s cílem získání co nejkomplexnějšího obrazu „zaniklé průmyslové krajiny“ (GIS, LLS, geofyzikální metody, detektorová prospekce), umožňujícího případnou památkovou ochranu nejhodnotnějších částí, a to nejen na příkladu Moravského krasu.

Příloha PDF