Přímé a nepřímé stopy hornické činnosti v městském terénu

Autoři

Ivan Rous

Schopnosti prospektorů v dobách do 18. století v porovnání s geologickým průzkumem ve 20. století. 

Příloha PDF