PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA Z EXPERIMENTÁLNÍHO VÝPALU VÁPNA V ORIGINÁLU STŘEDOVĚKÉ VÁPENICKÉ PECE V MOKRÉ

Autoři

Petr Kos

Ve dnech 17. až 19. října 2014 se uskutečnil nedaleko obce Mokrá (část spojené obce Mokrá-Horákov, okr. Brno-venkov) experimentální výpal vápna v rekonstruovaném originálu šestikanálové vápenické pece, datované na základě záchranného archeologického výzkumu z let 2005–2013 do poloviny 13. až počátku
14. století. Záměr byl výsledkem projektu z roku 2013, na kterém se podílely od samého počátku firmy Českomoravský cement, a.s.
a ÚAPP Brno, v.v.i.

Příloha PDF