Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami

Autoři

Technické muzeum v Brně

Úvodník prvního sborníku ze semináře Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami datovaný k 12. prosince 1979. 

Sborník

Příloha PDF