Stará huť u Adamova 2022

Struska vytékající z kusové železářské pece, Stará huť u Adamova
Dominik Talla

Ani rok 2022 nefandil příliš rekonstrukcím starých řemesel prováděných již mnoho let v areálu Staré huti u Adamova. Obvyklá jarní akce pro veřejnost, ani odborný workshop neproběhly, došlo jen k setkání členů Spolku Františka, během něhož bylo provedeno několik taveb v kusových pecích. Podzimní tavba proběhla na samém počátku října ve formě dvou ukázkových taveb.

Old Ironworks near Adamov in year 2022

The year 2022 did not favour the reconstruction of old crafts carried out for many years in the area of the Old Ironworks near Adamov. Neither the usual spring event for the public nor the professional workshop took place, there was only a meeting of the members of the Františka Society, during which several smelting operations were carried out in bloomeries. The autumn smelting took place at the very beginning of October in the form of two demonstration smelts.