Nález středověké vápenky v Praze

Autoři

Ladislav Špaček

Nález na Velkopřevorském nám. v Praze na Malé Straně před čp. 486/III, 1966. Datováno do 13. - pol. 14. stol.

Podrobnější informace: Staletá Praha XIII.

Sborník

Příloha PDF