Vápenky v Železných horách

Autoři

Luděk Štěpán

Pojednání je pokusem přispět k rozšíření poznatků o zdejších vápenkách v rámci širší práce o utváření venkovských sídel a sídelní krajiny Železných hor.

Příloha PDF