získávání a výroba chemických látek, základy chemického průmyslu